Logo BouwEXPO Tiny Housing

- Juryrapport -

Een onafhankelijke vakjury heeft de inzendingen beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria die betrekking hebben op culturele waarde, innovatie, duurzaamheid, betaalbaarheid en realiseerbaarheid van het voorstel. De jury had de opdracht te kiezen voor de inzendingen die het meest bijdragen aan een zo breed mogelijk palet aan aangedragen ideeën. Zij kon maximaal 25 inzendingen aanwijzen als winnaars en als 25 runners up van de prijsvraag. Het verslag van de beoordeling van de jury staat in het juryrapport.

De jury bestond uit:    

  • Burgemeester van Almere Franc Weerwind (voorzitter van de jury)
  • Monique Brewster (directeur-bestuurder woningcorporatie) 
  • Elsbeth Falk (architect)
  • Jelte Glas (Tiny House-bouwer en deeltijdbewoner)
  • Arne Hendriks (kunstenaar en filosoof)
  • Edwin Oostmeijer (ontwikkelaar)