Logo BouwEXPO Tiny Housing

- Papierwinkel -

In 2017 zijn de deelnemers aan de BouwEXPO gestart met de ontwikkeling van hun huisje in Almere Poort. Bij de toets aan de bouwregelgeving hebben enkele aanvragers gebruik gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel van het Bouwbesluit (volgt). 

De deelnemers hadden de keuze tussen het kopen of pachten van een kavel voor hun permanente, of  tijdelijke huisje. Ook is er geĆ«xperimenteerd met tijdelijk bouwlocaties die gehuurd (volgt) konden worden. Van al deze verschillende mogelijkheden is gebruik gemaakt door de deelnemers. Ook voor de aansluitingen op de nutsvoorzieningen en het riool hebben de deelnemers gezocht naar verschillende duurzame oplossingen. Voor de parkeernorm is speciaal een memo opgesteld (volgt).

Op basis van de winnende plannen is een gedetailleerde uitwerking gemaakt van de bouw- en uitgifteregels. Deze zijn vastgelegd in het kavelpaspoort van december 2016, dat kavelpaspoort is geactualiseerd in maart 2018.