- Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere! -

22 februari 2016

Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere!

1. Permanent 2. Tijdelijk 3. Tijdelijk, zelfvoorzienend

Maandag 22 februari 2016 start de BouwEXPO Tiny Housing met een ideeënprijsvraag voor innovatieve Tiny Houses. Deelnemers kunnen kiezen uit drie locaties met elk een eigen karakter: permanent, tijdelijk of pioniers. De prijsvraag staat open voor iedereen. De inzendtermijn sluit twee maanden later, op 20 april 2016.

Behalve zelfbouwers zijn ook ontwikkelaars, architecten en onderzoekers uitgenodigd om een duurzaam en betaalbaar prototype uit te testen. Een deskundige vakjury onder voorzitterschap van burgemeester Weerwind selecteert maximaal 25 plannen. De winnaars worden in juli 2016 bekend gemaakt. Zij krijgen een optie op een bouwlocatie en kunnen vanaf dat moment starten met de realisering van hun Tiny House in een laboratoriumachtige sfeer. Deelnemers hoeven niet zelf in het Tiny House te gaan wonen.

Met deze prijsvraag neemt de gemeente Almere samen met Het Woningbouwatelier het initiatief om de mogelijkheden van huisvesting van kleine huishoudens in compacte, betaalbare huizen te verkennen in een BouwEXPO. De BouwEXPO op locatie duurt tot en met de zomer van 2017. Doel van de BouwEXPO is het verkennen van de behoefte aan kleine woningen en alsmede de mogelijkheden om hiervan een serieuze bouwstroom te maken in Almere, en elders in het land.  

Het ideale Tiny House

Deelnemers wordt gevraagd om een visie op hun ‘ideale‘ Tiny House met een maximale bruto vloeroppervlak van 50 m². Gevraagd wordt om innovatieve, duurzame, betaalbare en realiseerbare ideeën. Deelnemers kunnen ook seriematig bedoelde woonvormen als prototype voorstellen voor realisatie. De deelnamevoorwaarden zijn ruim opgesteld zodat de prijsvraag maximaal toegankelijk is.

Permanent, tijdelijk en pioniers

De deelnemers kiezen uit één van de drie prijsvraaglocaties die grenzen aan het Homeruspark in Almere Poort. Elke locatie heeft eigen mogelijkheden en condities: Tiny Housing Permanent, Tiny Housing Tijdelijk en Tiny Housing Pioniers. Op deze derde locatie moeten de huisjes zelfvoorzienend zijn. Hier is niet voorzien in een aansluiting op de nutsvoorzieningen en riool. De woonmilieus dienen als voorbeeld voor vergelijkbare vervolgprojecten elders in Almere, maar uiteraard ook daarbuiten. 

Jury & expositie alle inzendingen


De jury bestaat uit de burgemeester van Almere: Franc Weerwind (voorzitter), Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Monique Brewster (directeur-bestuurder Woningcorporatie), Elsbeth Falk (architect), Jelte Glas (Tiny House bouwer en deeltijd bewoner), Arne Hendriks (kunstenaar en filosoof) en Edwin Oostmeijer (ontwikkelaar). Op verzoek van de gemeente organiseert Architectuur Lokaal de prijsvraag. Met de Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) wordt samengewerkt om alle anonieme inzendingen tentoon te stellen. Dit zal plaatsvinden in juni nadat de jury de beoordeling heeft afgerond.

Realisatie

De winnaars worden in juli 2016 bekend gemaakt. Zij kunnen vanaf dat moment starten met de realisering van hun Tiny House. De bouw van de huisjes zal in een laboratoriumachtige sfeer plaatsvinden. Hierbij mogen zij rekenen op een welwillende, open en transparante houding van de gemeente en het Woningbouwatelier.

De BouwEXPO op locatie duurt tot en met de zomer van 2017.