Logo BouwEXPO Tiny Housing

- Partners -

Gemeente Almere als aanjager

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere wil met een BouwEXPO Tiny Housing bijdragen aan een innovatieve, betaalbare en duurzame nieuwbouwproductie. Zij heeft voor de BouwEXPO de samenwerking gezocht met het Woningbouwatelier, Architectuur Lokaal en de Kunstlinie Almere Flevoland.

Onderdeel van Almere 2.0

Almere is hét ‘living lab’ waar vernieuwende woonconcepten worden gerealiseerd. Als onderdeel van het programma Almere 2.0 Vernieuwend Wonen worden vernieuwende woonconcepten gerealiseerd door het Woningbouwatelier, die ook landelijk in de belangstelling staan en elders gerealiseerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de BouwEXPO Tiny Housing Almere. Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk werken samen aan het programma Almere 2.0.

Woningbouwatelier / Ministerie BZK

In het Woningbouwatelier werken initiatiefnemers, overheid en marktpartijen samen aan innovaties in de woningbouw. Het doel van het Woningbouwatelier is om via praktijkvoorbeelden een impuls te geven aan gewenste ontwikkelingen op de woningmarkt. 

website: Woningbouwatelier / Ministerie BZK

Architectuur Lokaal

Architectuur Lokaal is een onafhankelijke, ideële stichting op het gebied van cultuur- en architectuurbeleid. Architectuur Lokaal is op verzoek van de gemeente Almere organisator van de prijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere’ geweest.

website: Architectuur Lokaal

Kunstlinie Almere Flevoland (KAF)

KAF is een ontmoetingsplaats aan het Weerwater van Almere waar mensen samen kunnen genieten van theater, architectuur, kunst, eten en drinken en natuurlijk van elkaar. In die ontmoetingsplaats inspireren zij (jonge) mensen hun creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Samen met KAF heeft de gemeente Almere de presentatie van de inzendingen georganiseerd. Ook de dag van de Architectuur op zaterdag 18 juni 2016 stond in Almere in het teken van Tiny Houses.

website: Kunstlinie Almere Flevoland (KAF)

Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. Ze verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden ze niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

website: Platform31

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

RVO.nl voert opdrachten uit namens verschillende ministeries, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ook werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie.

RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

website: RVO

Stichting Tiny House Nederland

Tiny House Nederland is een samenwerkingsverband van mensen die deze nieuwe woonvorm een warm hart toe dragen en onder de aandacht willen brengen bij het grote publiek. Zonder winstoogmerk, maar wel door samenwerken, leren, doen, delen en uitvinden. Het open source delen van informatie, kennis en kunde waar iedereen beter van wordt. Iedereen die gelooft in het gedachtegoed van en wil bijdragen aan de Tiny House Nederland movement is dan ook van harte welkom om zich bij ons te voegen.

website: Stichting Tiny House Nederland

Windesheim Flevoland

De missie van Windesheim Flevoland is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving, door het opleiden van waardenvolle professionals en het verrichten van praktijkgericht onderzoek. Zoveel mogelijk talentvolle mensen de kans geven om hoger onderwijs te volgen: dat is de maatschappelijke opdracht van Windesheim. Ongeacht afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd: elke student met talent telt en verdient de kans zich ten volste te ontplooien.

website: Windesheim Flevoland

Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, energie-gerelateerde producten en diensten, gas, warmte en koude. Vattenfall streeft naar een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie; schoon, betrouwbaar en betaalbaar. 

website: Vattenfall