- Dertien deelnemers -

In 2017 zijn de 13 deelnemers aan de BouwEXPO gestart met de ontwikkeling van hun huisje in Almere Poort. Bijna alle deelnemers hebben hun huisje af. Bij de toets aan de bouwregelgeving hebben enkele aanvragers gebruik gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel van het Bouwbesluit

De deelnemers hadden de keuze tussen het kopen of pachten van een kavel voor hun permanente, of  tijdelijke huisje. Ook is er geëxperimenteerd met tijdelijk bouwlocaties die gehuurd konden worden. Van al deze verschillende mogelijkheden is gebruik gemaakt door de deelnemers. Ook voor de aansluitingen op de nutsvoorzieningen en het riool hebben de deelnemers gezocht naar verschillende duurzame oplossingen.

Op basis van de winnende plannen is een gedetailleerde uitwerking gemaakt van de bouw- en uitgifteregels. Deze zijn vastgelegd in het kavelpaspoort van december 2016, dat kavelpaspoort is geactualiseerd in maart 2018.