Logo BouwEXPO Tiny Housing

- Een heel leven onder dak -

Marcel Hoekstra en Marjon Meurs - runner up prijsvraag

Terug naar de basis is voor ons niet hetzelfde als basaal, we hechten aan mooi, degelijk en duurzaam en een hoge mate van wooncomfort. Daarom gebruiken we in het huis duurzame en hoogwaardige materialen, van binnen en van buiten.

Website: https://www.facebook.com/Tiny-House-Marjon-Marcel-328087270877702/ 

Marcel en Marion on the move

In 2016 kende de jury van de BouwEXPO Tiny Housing prijsvraag een eervolle vermelding toe aan het plan 'Een heel leven onder een dak'. Bedenkers en bewoners van dit tiny house zijn Marcel Hoekstra en Marjon Meurs. Na afloop van de publieksmanifestatie in 2017 bleven Marcel en Marjon met hun verrijdbare huisje nog even 'hangen' op het EXPO-terrein. Enthousiast hebben zij onderzocht of het kopen of pachten van een stukje grond zou passen bij hun levensfilosofie. Het verkrijgen van een omgevingsvergunning is daarbij dan ook nodig. Met het lezen van de grondovereenkomst en de aanvraag omgevingsvergunning kwam de vraag op of de mogelijkheid om eindelijk officieel te wonen prevaleert boven de wijze van wonen die Marcel en Marjon voor ogen staat.

Marcel: "Conformeren aan de contractstukken heeft tot gevolg dat ik verder en verder af raak van waar het me in aanleg allemaal om begonnen was: bescheiden en eenvoudig, maar toch comfortabel leven en wonen met een zo gering mogelijke ecologische voetafdruk in een minder bureaucratische context. Overigens zonder daarbij afbreuk te willen doen aan aspecten als brandveiligheid en andere veiligheidsrisico's, en met expliciet oog voor de noodzaak om een dergelijk woonconcept in te passen in een maatschappelijk kader. Met het betalen van belastingen, zuiveringsheffingen en dergelijken onderhouden we immers onze collectieve infrastructuur. Met het, om moverende redenen, drastisch afwijken van in beton gegoten normen dreigen we in een complex stelsel van mitsen en maren terecht te komen waarmee misschien ander gebruik kan worden toegestaan. Het onderstreept ook nog eens de gebondenheid aan de traditionele nutsbedrijven".

Vandaar dat Marcel en Marjon uiteindelijk gaan voor "dus toch maar niet". Voorlopig gaan ze wonen op een natuurcamping. Marcel en Marjon zijn 1 mei van de BouwEXPO weggereden. Als ze de tijd vinden om te schrijven, zijn hun ervaringen verder te volgen op deze plek op de BouwEXPO website.