Logo BouwEXPO Tiny Housing

- Boek - publication -

KLEIN WONEN - SMALL HOMES
The making of BouwEXPO Tiny Housing in Almere

Wordt klein wonen het nieuwe gewoon? Ruim vier van elke tien mensen zal midden deze eeuw alleenwonend zijn. Alle reden om aan klein wonen aandacht te geven in de bouwproductie. In 2016 startte in Almere de BouwEXPO Tiny Housing met een ideeënprijsvraag. Iedereen kon meedoen. De winnaars bouwden zestien permanente huisjes. Sommige huisjes zijn vrijstaand, andere zijn geschakeld dan wel gestapeld. Ze zijn allemaal als echte woningen vergund en worden bewoond. De huisjes zijn de inspiratie voor klein wonen elders. Op lege plekken, als inbreiding, op daken, of als volwaardige nieuwbouwbuurten. Het boek documenteert de huisjes. In het boek passeert ook het maakproces de revue: van bestemmingsplan, welstand tot verkavelingsplan. Van grondovereenkomsten, tijdelijk gebruik, omgevingsvergunning tot de gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit.

 

Will small homes become the new normal? By the middle of this century, more than four outof every ten people will live alone in the Netherlands. All the more reason to examine thedevelopment of small homes. The BouwEXPO Tiny Housing started in 2016 with acompetition, open to everybody. The winners built sixteen houses, some freestanding orsemi-detached, others in the form of apartments. All of them received residential buildingpermits and are now lived in. The houses are a source of inspiration for tiny housinginitiatives elsewhere - on vacant sites, infill developments or roofs, or as full-fledged new-build neighbourhoods. This book documents the houses and charts the production process:from development plan, design review procedure to site layout. From land lease agreements,temporary use, environmental permit to the equivalence provision in the Dutch Buildings Decree.

Uitgeverij THOTH, Bussum
Uitgave in samenwerking met gemeente Almere / Woningbouwatelier
KLEIN WONEN - SMALL HOMES
door Jacqueline Tellinga
Paperback / 15,5 x 22 cm
320 pagina's met ca. 250 illustraties in kleur
Text: Dutch & English
ISBN 978 90 6868 783 5
€ 19,95